Telemetrické sledování
orlů královských (A. heliaca)

mláďata vylíhlá v sezoně 2018