Pohyby ptáků označených po rehabilitaci v ZS Huslík u Poděbrad


Technisches Büro für Biologie Mag. Dr. Rainer Raab Anitra

Telemetrie ptáků vypuštěných a označených GPS-GSM logery Anitra BirdieOne po rehabilitaci v záchranné stanici Huslík u Poděbrad. Naše technologie umožnuje nejen sledovat trasy pohybu, ale také monitorovat kondici a notifikovat o případných problémech. V případě zaznamenaných obtíží může být zvíře znovu nalezeno. Značení jedinců ve fázi jejich návratu do přírody tak umožnuje výrazně zvýšit pravděpodobnost úspěchu.

Contact us

info@anitra.cz     Na Kralovce 31/4 10100 Prague